PLENNEWSLETTERfacebooktwitteryoutube

PRZEFILTRUJ PO GRUPIE WYDARZEŃ LUB WYBIERZ Z WIDOCZNYCH PONIŻEJ:

Spacer szlakiem przedwojennej ulicy Gęsiej w ramach pikniku „Odkrywamy Muranów”
Data: 26 sierpniaGodz.: 13:00Wolne miejsca: 0
W ramach projektu „Dźwięki przedwojennej ulicy Gęsiej” wolontariusze wraz z pracownikami Muzeum POLIN, Centrum Informacyjnego i varsavianistami zrekonstruowali historię ulicy, która przed wojną przebiegała w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszego budynku muzeum. Śladami nieistniejącej już ulicy oprowadzą nas wolontariusze Muzeum POLIN i Katarzyna Kulińska - edukatorka Muzeum POLIN. Zbiórka przy wejściu głównym Muzeum.
BRAK BILETÓW
Spacer przedwojenną ulicą Zamenhofa w ramach pikniku „Odkrywamy Muranów”
Data: 26 sierpniaGodz.: 17:30Wolne miejsca: 0
Spacer powstał w ramach projektu „Dźwięki przedwojennych ulic Muranowa”. W czasie spaceru poznamy codzienność jednej z najważniejszych ulic dawnej Dzielnicy Północnej. Oprowadzą po niej wolontariusze Muzeum POLIN i Zofia Mioduszewska – edukatorka Muzeum POLIN. Zbiórka przy wejściu głównym Muzeum.
BRAK BILETÓW
Warszawskie miejsca, w których Sprawiedliwi ratowali świat.
Data: 27 sierpniaGodz.: 14:30Wolne miejsca: 16
Podczas spaceru poznamy historię osób, których heroiczne postawy w czasie drugiej wojny światowej uratowały życie wielu polskim Żydom. Przy kościele Wszystkich Świętych wspomnimy ks. proboszcza Marcelego Godlewskiego, który ratował Żydów z getta mimo, że wcześniej słynął z antysemickich poglądów. Na ulicy Twardej zobaczymy mieszkanie Stefana Konopki, które służyło za schronienie zarówno dla Żydów, jak też i członków organizacji konspiracyjnych.
POROZMAWIAJMY O WARSZAWIE – SPACER ŚLADAMI JĘZYKÓW PRZEDWOJENNEJ STOLICY
Data: 3 wrześniaGodz.: 11:00Wolne miejsca: 18
Podczas spaceru spróbujemy odszukać w Warszawie miejsca, które są prezentowane na wystawie stałej Muzeum POLIN. Dowiemy się, gdzie usłyszelibyśmy szum modlitw, a gdzie dźwięki modnych szlagierów; kogo i gdzie byśmy spotkali w dawnych czasach na warszawskich ulicach; jakiego języka moglibyśmy posłuchać: hebrajskiego, jidysz, a może polskiego? Miejsce zbiórki: Pomnik Jana Kilińskiego (ul. Podwale, w pobliżu ul. Piekarskiej)
Wybierz inny dzień w kalendarzu powyżej.