Wybierz bilety

WYDARZENIE: Wystawa stała - zwiedzanie samodzielne
TERMIN: 31 lipca 2021, godz. 18:00
Wybór rodzaju biletu
Muzeum
Cena (PLN)
Liczba
Wartość (PLN)
Bilet normalny - wystawa stała
30.00
0.00
Bilet ulgowy - wystawa stała
20.00
0.00
Bilet normalny - łączony ?
Bilet łączony upoważnia do wstępu na wystawę stałą i czasową. UWAGA: zwiedzenie całej wystawy stałej i wystawy czasowej zajmuje min. 2,5 godziny. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona na zwiedzanie wystawy przed zamknięciem muzeum nie stanowi podstawy do reklamacji.
35.00
0.00
Bilet ulgowy - łączony ?
Bilet łączony upoważnia do wstępu na wystawę stałą i czasową. UWAGA: zwiedzenie całej wystawy stałej i wystawy czasowej zajmuje min. 2,5 godziny. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona na zwiedzanie wystawy przed zamknięciem muzeum nie stanowi podstawy do reklamacji.
25.00
0.00
Muzeum za złotówkę ?
Bilet w ramach programu „Muzeum za złotówkę” dla dzieci (7-16 lat) i młodzieży (16-26 lat) uczącej się w polskich placówkach dydaktycznych.
1.00
0.00
Muzeum za złotówkę - łączony ?
Bilet w ramach programu „Muzeum za złotówkę” dla dzieci (7-16 lat) i młodzieży (16-26 lat) uczącej się w polskich placówkach dydaktycznych. UWAGA: zwiedzenie całej wystawy stałej i wystawy czasowej zajmuje min. 2,5 godziny. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona na zwiedzanie wystawy przed zamknięciem muzeum nie stanowi podstawy do reklamacji.
2.00
0.00
Bilet rodzinny (główny) - wystawa stała ?
Bilet rodzinny - 2 dorosłych i 4 dzieci. Wybierz jeden bilet główny, a następnie maks. 5 biletów uzupełniających. Łączna liczba biletów (jeden główny + uzupełniające) musi być taka sama jak liczba wszystkich członków rodziny odwiedzających muzeum.
65.00
0.00
Bilet rodzinny (uzupełniający) - wystawa stała ?
Patrz bilet rodzinny (główny).
0.00
0.00
Bilet rodzinny (główny) - łączony ?
Bilet łączony upoważnia do wstępu na wystawę stałą i czasową. Bilet rodzinny - 2 dorosłych i 4 dzieci. Wybierz jeden bilet główny, a następnie maks. 5 biletów uzupełniających. Łączna liczba biletów (jeden główny + uzupełniające) musi być taka sama jak liczba wszystkich członków rodziny odwiedzających muzeum. UWAGA: zwiedzenie całej wystawy stałej i wystawy czasowej zajmuje min. 2,5 godziny. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona na zwiedzanie wystawy przed zamknięciem muzeum nie stanowi podstawy do reklamacji.
75.00
0.00
Bilet rodzinny (uzupełniający) - łączony
0.00
0.00