Wybierz termin

PRZEFILTRUJ PO GRUPIE WYDARZEŃ LUB WYBIERZ Z WIDOCZNYCH PONIŻEJ:

19 września 2021
Sztuka jako świadectwo niewyobrażalnego - spacer tematyczny po wystawie czasowej i wystawie stałej
Data: 19 wrześniaGodz.: 12:00Wolne miejsca: 10
Zapraszamy na spacer po fragmencie wystawy stałej i wystawie czasowej “Taki pejzaż”, podczas którego spojrzymy na doświadczenie Zagłady oczyma artystów należących do różnych pokoleń. Zobaczymy, jak próbowali radzić sobie z traumatycznymi przeżyciami tacy twórcy, jak Artur Nacht-Samborski, Jonasz Stern czy Alina Szapocznikow, dla których wojna była częścią doświadczenia osobistego, a jak do tematyki Holokaustu podchodzi współczesny artysta, Wilhelm Sasnal.
Wybierz inny dzień w kalendarzu powyżej.