Wybierz termin

PRZEFILTRUJ PO GRUPIE WYDARZEŃ LUB WYBIERZ Z WIDOCZNYCH PONIŻEJ:

Sztuka jako świadectwo niewyobrażalnego - spacer tematyczny po wystawie czasowej i wystawie stałej
Data: 19 wrześniaGodz.: 12:00Wolne miejsca: 10
Zapraszamy na spacer po fragmencie wystawy stałej i wystawie czasowej “Taki pejzaż”, podczas którego spojrzymy na doświadczenie Zagłady oczyma artystów należących do różnych pokoleń. Zobaczymy, jak próbowali radzić sobie z traumatycznymi przeżyciami tacy twórcy, jak Artur Nacht-Samborski, Jonasz Stern czy Alina Szapocznikow, dla których wojna była częścią doświadczenia osobistego, a jak do tematyki Holokaustu podchodzi współczesny artysta, Wilhelm Sasnal.
Krajobraz Zagłady - oprowadzanie tematyczne po wystawie czasowej "Taki pejzaż"
Data: 25 wrześniaGodz.: 12:00Wolne miejsca: 14
Malarstwo Wilhelma Sasnala w dużym stopniu inspirują przekazy wizualne zaczerpnięte z różnych źródeł i kontekstów, w tym ze środków masowego przekazu. Podczas oprowadzania z przewodnikiem po wystawie czasowej dowiemy się, w jaki sposób artysta porusza temat Zagłady. Zastanowimy się, jak sztuka odnosi się do śladów przeszłości, które można odnaleźć we współczesnym krajobrazie i co ma do powiedzenia na temat podejmowanych w Polsce prób mierzenia się z pamięcią o trudnych, traumatyzujących wydarzeniach historycznych.
Krajobraz Zagłady - oprowadzanie tematyczne po wystawie czasowej "Taki pejzaż"
Data: 26 wrześniaGodz.: 12:00Wolne miejsca: 11
Malarstwo Wilhelma Sasnala w dużym stopniu inspirują przekazy wizualne zaczerpnięte z różnych źródeł i kontekstów, w tym ze środków masowego przekazu. Podczas oprowadzania z przewodnikiem po wystawie czasowej dowiemy się, w jaki sposób artysta porusza temat Zagłady. Zastanowimy się, jak sztuka odnosi się do śladów przeszłości, które można odnaleźć we współczesnym krajobrazie i co ma do powiedzenia na temat podejmowanych w Polsce prób mierzenia się z pamięcią o trudnych, traumatyzujących wydarzeniach historycznych.
Zwiedzanie wystawy "Taki pejzaż" z jej autorem Wilhelmem Sasnalem
Data: 1 październikaGodz.: 17:00Wolne miejsca: 1
Zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Taki pejzaż" z jej autorem Wilhelmem Sasnalem, który opowie m.in. o kontekście powstania wybranych obrazów, ich znaczeniu i historii. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje bilet na wystawę normalny 20 zł, ulgowy 15 zł, bilet "Muzeum za złotówkę" 1 zł Miejsce zbiórki: hol główny, przy stanowisku z audioprzewodnikami
Wybierz inny dzień w kalendarzu powyżej.