RODZAJ REZERWACJI

WYBIERZ RODZAJ REZERWACJI:
ZWIEDZANIE WYSTAWY INDYWIDUALNIE (DO 9 OSÓB) i WYDARZENIA   
LUB
ZWIEDZANIE WYSTAWY W GRUPIE (POWYŻEJ 9 OSÓB)