Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania


Zarządzenie nr DPR.021.51.2023 Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprzedaży biletów i zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I ZWIEDZANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów oraz zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
 2. Muzeum jest otwarte od poniedziałku do niedzieli – z wyłączeniem wtorku.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są na stronie internetowej www.polin.pl oraz w kasie Muzeum.
 4. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum, które można sprawdzić na stronie internetowej www.polin.pl.
 5. W dni, w które Muzeum organizuje inne wydarzenia programowe rozpoczynające się po godzinach otwarcia Muzeum, kasa będzie otwarta do 30 minut od rozpoczęcia wydarzenia.
 6. Czwartek jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej oraz czasowej. Brak opłaty dotyczy tylko biletów wstępu na wystawy. Wszystkie dodatkowe usługi są płatne wg cennika, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 7. Liczba zwiedzających przebywających w budynku Muzeum jest ograniczona.
 8. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Rodzicom z dziećmi poniżej 12. roku życia nie rekomenduje się zwiedzania Galerii „Zagłada”.
 10. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej to 3 godziny, a wystawy czasowej to godzina. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez zwiedzającego na zwiedzanie przed zamknięciem Muzeum, nie stanowi podstawy do reklamacji.

 

§ 2. Sprzedaż i rezerwacja biletów

 

 1. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.
 2. Zakupu biletów na zwiedzanie Muzeum i wydarzenia można dokonać na stronie internetowej www.bilety.polin.pl lub w kasie Muzeum.
 3. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.polin.pl oraz w kasie Muzeum.
 4. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej www.polin.pl.
 5. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 6. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN) oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest przy stanowiskach sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej www.polin.pl.
 7. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletów online lub w momencie rezerwacji w przypadku rezerwacji przez Biuro Obsługi Klienta.
 8. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę VAT tylko w przypadkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 
 9. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością biletów na poszczególne wydarzenia w różnych kanałach sprzedaży, tj. online, w kasie Muzeum, u zewnętrznych pośredników sprzedaży.

 

§ 3. Sprzedaż i rezerwacja biletów na zwiedzanie samodzielne i wydarzenia

 

 1. Zakupu biletów na zwiedzanie samodzielne oraz wydarzenia, a także rezerwacji na wydarzenia bezpłatne można dokonywać poprzez stronę internetową bilety.polin.pl oraz w kasie Muzeum.
 2. W ramach zwiedzania indywidualnego każda osoba w ramach jednej rezerwacji może kupić do 9 biletów lub zarezerwować do 2 wejściówek na wydarzenia bezpłatne.
 3. Grupy zorganizowane liczące co najmniej 10 osób są uprawnione do zakupu biletów grupowych na zwiedzanie samodzielne, tj. bez przewodnika.
 4. Bilet zakupiony w kasie należy okazać bileterowi przy wejściu na wystawę lub wydarzenie.
 5. Po opłaceniu zamówienia internetowego system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
 6. Przy dokonywaniu bezpłatnej rezerwacji online system sprzedaży generuje elektroniczne wejściówki, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
 7. Bilety zakupione online i otrzymane drogą mailową po realizacji zamówienia należy okazać bileterowi lub osobie prowadzącej wydarzenie przy wejściu na wystawę lub wydarzenie. Bilety należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego. W przypadku zakupu biletu ulgowego, należy okazać również dokument uprawniający do ulgi.
 8. W przypadku dokonywania bezpłatnej rezerwacji online na wydarzenia odbywające się w Muzeum, należy okazać bileterowi przy wejściu na wydarzenie bilet bezpłatny wygenerowany przez system rezerwacji. Bilet należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego.
 9. Bilet na zwiedzanie wystaw można kupić najpóźniej na 120 minut przed zamknięciem Muzeum.
 10. Bilety na zwiedzanie wystawy czasowej można kupić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
 11. Zakupu biletów online można dokonać najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Po tym terminie bilety dostępne są tylko w kasie Muzeum.
 12. Zamówione poprzez stronę internetową bilety należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych w ciągu 30 minut od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 13. W przypadku, gdy wydarzenie rozpoczyna się lub odbywa poza Muzeum, informacja o miejscu zbiórki jest podawana w opisie wydarzenia na stronie internetowej www.polin.pl.

 

§ 4. Sprzedaż i rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych na zwiedzanie z przewodnikiem

 

 1. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.polin.pl lub uprzedniej rezerwacji mailowej zgłoszonej na adres grupy@polin.pl w godz. 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku.
 2. Do oprowadzania po Muzeum są upoważnieni wyłącznie przewodnicy posiadający stosowny certyfikat wystawiony przez Muzeum.
 3. W przypadku, gdy osoby oprowadzające grupy nie posiadają certyfikatu, uprawniony pracownik Muzeum może wezwać do zaprzestania oprowadzania. Niedostosowanie się do wezwania będzie skutkowało wezwaniem przez pracownika Służby Ochrony Muzeum do opuszczenia wystawy przez osobę nieuprawnioną do oprowadzania.
 4. Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży Muzeum, o ile tylko będzie to możliwe, zapewni odwiedzającym je grupom izraelskim certyfikowanych przewodników posługujących się w stopniu dostatecznym językiem angielskich lub hebrajskim.
 5. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika to 25 osób. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 25 osób będą dzielone na mniejsze grupy.
 6. Oprowadzanie grup liczących powyżej 9 osób odbywa się wyłącznie z użyciem tourguidów. Grupom zamawiającym oprowadzanie z przewodnikiem, Muzeum zapewnia tourguidy w cenie oprowadzania.
 7. Wejścia na wystawę stałą odbywają się o wyznaczonych godzinach. Grupy wchodzą na wystawę stałą co 15 lub 30 minut.
 8. Oprowadzanie po Muzeum odbywa się w języku polskim. Oprowadzanie w innym języku uzależnione jest od dostępności przewodnika.
 9. Grupy zorganizowane mogą zarezerwować bilety online na minimum 14 dni przed planowaną datą zwiedzania. Rezerwacja biletów w okresie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą zwiedzania jest możliwa wyłącznie drogą mailową pod adresem grupy@polin.pl w miarę dostępnych terminów.
 10. Mailowa rezerwacja zwiedzania uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu opłaty przez elektroniczny system płatności internetowych lub w kasie na 14 dni przed terminem zwiedzania.
 11. Bilety zarezerwowane online należy opłacić w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji terminu. Brak opłacenia rezerwacji w terminie powoduje jej automatyczne anulowanie.
 12. Po opłaceniu rezerwacji internetowej system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu. Grupa zobowiązana jest do okazania bileterowi wydrukowanych biletów.
 13. Wejście grupy na wystawę stałą następuje w określonym na bilecie dniu i o określonej godzinie.
 14. W przypadku spóźnienia grupy na zwiedzanie z zamówionym wcześniej przewodnikiem oprowadzanie ulega skróceniu o czas spóźnienia, a jego przebieg ustala przewodnik. Gdy spóźnienie wynosi:
  1. powyżej 60 minut (zwiedzanie 2-godzinne oraz spacery z wyjściem poza Muzeum) – brak możliwości zwiedzania z przewodnikiem, możliwe indywidualne wejście na wystawę po uprzednim potwierdzeniu przez pracownika Biura Obsługi Klienta;
  2. powyżej 30 minut (zwiedzanie 1,5-godzinne) – brak możliwości zwiedzania z przewodnikiem, możliwe indywidualne wejście na wystawę po uprzednim potwierdzeniu przez pracownika Biura Obsługi Klienta.
 15. W przypadku nieobecności lub dłuższego spóźnienia (powyżej 15 minut) z przyczyn losowych zamówionego wcześniej za pośrednictwem Muzeum przewodnika, które iniemożliwiło zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, Muzeum zwróci opłatę za usługę przewodnicką. Równocześnie grupa może uzgodnić z koordynatorem Biura Obsługi Klienta inną formę zwiedzania: z audioprzewodnikami (w ramach ich dostępności) lub zwiedzanie samodzielnie.

 

§ 5. Rezerwacja i wypożyczanie audioprzewodników dla grup zorganizowanych

 

 1. Audioprzewodniki są w cenie każdego płatnego biletu zakupionego na wystawy lub wystawę czasową (pod warunkiem, że do wystawy czasowej udostępniony jest audioprzewodnik).
 2. W czwartki gdy bilety wstępu są bezpłatne, audioprzewodnik można wypożyczyć za dodatkową opłatą w kasie. Istnieje możliwość rezerwacji audioprzewodników dla grup w Strona 7 z 19 czwartki przez stronę www.bilety.polin.pl najpóźniej dzień przed planowanym zwiedzaniem.
 3. Rezerwacja jest możliwa dla grup od 10 do 50 osób na określoną godzinę.
 4. Rezerwacji audioprzewodników można dokonać pod warunkiem dostępności wolnych terminów i odpowiednej liczby urządzeń.
 5. Rezerwacja audioprzewodników uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu płatności przez elektroniczny system płatności internetowych. Brak opłaty w ciągu 30 minut powoduje jej automatyczne anulowanie.
 6. Liczba rezerwowanych i wypożyczanych audioprzewodników musi być taka sama jak liczba uczestników grupy.
 7. Z audioprzewodnika należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Urządzenia posiadają wgraną ścieżkę dźwiękową z nagranym lektorem. Informacja o dostępnych językach znajduje się na stronie www.polin.pl.

 

§ 6. Wydarzenia online

 

 1. Wydarzenia online odbywają się na platformie ZOOM.
 2. Dostęp do wydarzenia będzie możliwy punktualnie w dniu i o godzinie rozpoczęcia danego wydarzenia.
 3. Dane do logowania przesłane przez organizatora upoważniają do jednorazowego udziału w wydarzeniu.
 4. Jeśli w trakcie wydarzenia online po stronie uczestnika wystąpią kłopoty techniczne uniemożliwiające udział w wydarzeniu online, Muzeum ma prawo odwołania wydarzenia, wówczas opłata za wydarzenie nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych występujących po stronie Muzeum i uniemożliwiających rozpoczęcie spotkania online w ciągu 15 minut od wskazanej przez Muzeum godziny rozpoczęcia lub przerwy technicznej przekraczającej 15 min, opłata za udział w wydarzeniu zostanie zwrócona w całości.
 6. Niedozwolone jest rejestrowanie zapisów audio bądź video wydarzeń online, tj. nagrywanie oraz wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu, bez wyraźnej zgody osoby prowadzącej wydarzenie.
 7. Nieprzestrzeganie zasad porządku, ustalonych między prowadzącym a uczestnikami, może skutkować ograniczeniem aktywności uczestnika w aplikacji poprzez czasowe wyłączenie głosu lub poprzez usunięcie uczestnika z wydarzenia online.
 8. Biletów na wydarzenia online zakupionych przez stronę www.bilety.polin.pl na konkretny termin nie można wymienić na bilety na wydarzenie online odbywające się w innym terminie. W przypadku braku możliwości wykorzystania zakupionych biletów należy zgłosić zwrot przed upłynięciem terminu przeznaczonego na zwrot, a następnie dokonać ponownego zakupu biletów online.
 9. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany formy i zasad rezerwacji oraz godzin logowania na wybrane wydarzenia, a także do odwołania wydarzenia. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.polin.pl lub mailowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach niezwłocznie po ich wystąpieniu. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za bilety lub usługi.
 10. Zasady sprzedaży i rezerwacji biletów na wydarzenia online dla klientów indywidualnych:
  1. Zakupu biletów na wydarzenia online dla klientów indywidualnych można dokonywać poprzez stronę internetową www.bilety.polin.plw ramach dostępnych miejsc;
  2. Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu opłaty przez elektroniczny system płatności internetowych. Brak opłacenia rezerwacji w ciągu 30 minut powoduje jej automatyczne anulowanie;
  3. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wysłany na adres e-mail link do wydarzenia online. Zabronione jest udostępnianie linku osobom niebędącym uczestnikami danego wydarzenia;
  4. Po zalogowaniu na platformę ZOOM prowadzący będzie weryfikował uczestników na podstawie listy np. wg adresu mailowego podanego przy rezerwacji;
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość usuwania i blokowania osób, które nie będą zapisane na listę uczestników;
  6. Bilety na wydarzenie online zorganizowane dla klientów indywidualnych można zwracać w terminie do 3 dni przed zarezerwowanym terminem wydarzenia (bez uwzględnienia tego terminu). Rezygnacji można dokonać, pisząc na adres zwroty@polin.pl. W wiadomości należy wskazać: numer i datę rezerwacji oraz sposób płatności;
  7. Nie jest możliwy zwrot biletów nabytych w terminie krótszym niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem wydarzenia.
 11. Zasady sprzedaży i rezerwacji terminów na wydarzenia online dla grup zorganizowanych:
  1. Grupy zorganizowane mogą zarezerwować termin na wydarzenie online minimum na 7 dni przed planowaną datą wydarzenia drogą mailową, pisząc na adres grupy@polin.pl lub/i rezerwacje@polin.pl. Rezerwacja jest możliwa w miarę dostępnych terminów;
  2. Maksymalna liczba uczestników jest zależna od wybranego wydarzenia;
  3. Mailowa rezerwacja terminu na wydarzenie zorganizowane dla grupy uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu opłaty przez elektroniczny system płatności internetowych lub w kasie na 7 dni przed terminem wydarzenia. Brak opłacenia rezerwacji w terminie powoduje jej automatyczne anulowanie;
  4. Po zaksięgowaniu płatności instrukcja logowania na wydarzenie online zostanie wysłana osobie zamawiającej najpóźniej 5 dni przed terminem wydarzenia wraz z linkiem do aplikacji ZOOM. Osoba zamawiająca w ramach grupy ma obowiązek udostępnienia uczestnikom instrukcji oraz linku do wydarzenia online;
  5. Zabronione jest udostępnianie linku osobom niebędącym uczestnikami danego wydarzenia;
  6. Osoba zamawiająca upoważnia Muzeum do przekazania osobie prowadzącej wydarzenie online swojego numeru telefonu podanego przy rezerwacji oraz imienia i nazwiska, w celu ewentualnego kontaktu przed wydarzeniem i konsultacji szczegółów dotyczących grupy oraz/lub w razie problemów z przeprowadzeniem wydarzenia online, w tym problemów technicznych z urządzeniem, aplikacją bądź połączeniem z Internetem;
  7. Osoba zamawiająca i uczestnicy są zobowiązani uruchomić program do przeprowadzenia wydarzenia online (za pomocą aplikacji lub poprzez przesłany przy rezerwacji link) 5 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć. W sytuacji, gdy w ciągu 15 min. od ustalonej godziny rozpoczęcia wydarzenia online, żaden z uczestników nie uruchomi programu do prowadzenia wydarzenia online, prowadzący ma prawo skrócić o ten czas zajęcia lub je odwołać w przypadku braku kontaktu z osobą zamawiającą. Nie ma wówczas możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy;
  8. Osoba zamawiająca ma obowiązek uczestniczyć w wydarzeniu online przez cały czas jego trwania i wspomagać osobę prowadzącą w utrzymaniu porządku podczas wydarzenia;
  9. W przypadku jakichkolwiek problemów z uczestnictwem grupy w wydarzeniu online, w tym problemów technicznych z urządzeniem, aplikacją bądź połączeniem z Internetem przed lub w trakcie zajęć, osoba zamawiająca lub opiekun grupy zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym prowadzącego (telefonicznie) lub/oraz Muzeum (mailowo na adres grupy@polin.pl lub/i rezerwacje@polin.pl;
  10. Bilety na wydarzenia online dla grup zorganizowanych można zwracać w terminie do 3 dni roboczych przed zarezerwowanym terminem wydarzenia (bez uwzględnienia tego terminu). Rezygnacji można dokonać, pisząc na adres zwroty@polin.pl. W wiadomości należy wskazać: numer i datę rezerwacji oraz sposób płatności;
  11. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym, niż wskazany w pkt.10) powyżej, Muzeum nie dokonuje zwrotu uiszczonych opłat.

   

  § 7. Ważność biletów i zwroty

   

  1. Bilety wstępu na wystawy stałą i czasową dla grup zorganizowanych z przewodnikiem upoważniają do wstępu w dniu i o godzinie podanej na biletach.
  2. Bilety wstępu na samodzielne zwiedzanie wystawy stałej i czasowej dla indywidualnych zwiedzających upoważniają do wstępu w dniu podanym na bilecie i są ważne przez cały dzień w godzinach otwarcia Muzeum.
  3. Bilety na zwiedzanie samodzielne lub wydarzenia można zwracać w terminie do 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania lub wydarzenia (bez uwzględnienia tego terminu). Nie jest możliwy zwrot biletów nabytych w terminie krótszym niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania lub wydarzenia.
  4. W przypadku opłacenia biletów na zwiedzanie samodzielne lub wydarzenia i niezwrócenia ich w terminie 3 dni przed terminem zwiedzania lub wydarzenia, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
  5. Bilety na zwiedzanie z wcześniej zamówionym przewodnikiem i opłatę za usługę przewodnicką można zwracać łącznie w terminie do 5 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania (bez uwzględnienia tego terminu). Po tym terminie (najpóźniej w dzień zwiedzania) Muzeum zwraca jedynie opłatę za bilety.
  6. Bilety na zwiedzanie z przewodnikiem w ramach spacerów z możliwością dołączenia do grupy można zwracać w terminie do 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania (bez uwzględnienia tego terminu). Nie jest możliwy zwrot biletów nabytych w terminie krótszym niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania.
  7. Zwrot kosztów wydarzeń online dla osób indywidualnych określa § 6 ust. 10 pkt 6), a dla grup zorganizowanych § 6 ust. 11 pkt 10).
  8. Przewodnik posiadający certyfikat przyznany przez Muzeum i współpracujący z Muzeum może zwrócić bilety bez ponoszenia kosztów (ceny biletów i ceny tourguidów) do 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania (bez uwzględnienia tego terminu). W przypadku rezygnacji z biletów w terminie krótszym niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania (najpóźniej w dniu wizyty), zwrotowi podlegają jedynie uiszczone ceny biletów.
  9. Rezerwację audioprzewodników dla grup zorganizowanych można bezkosztowo odwołać w okresie do 3 dni przed terminem zwiedzania (bez uwzględnienia tego terminu). 
  10. Rezygnacji z zarezerwowanego terminu można dokonać poprzez przesłanie stosownego oświadczenia mailowo na adres zwroty@polin.pl lub osobiście w kasach Muzeum.
  11. Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu lub z rezerwacji audioprzewodników należy wskazać: numer i datę rezerwacji, liczbę zwracanych biletów oraz sposób płatności.
  12. Zwroty uiszczonych opłat będą dokonywane:
   1. w kasie Muzeum – gotówką lub na kartę płatniczą, zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona; w celu uzyskania zwrotu należy okazać oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT);
   2. w ciągu 5 kolejnych dni roboczych na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w systemie płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym.
  13. Biletów zakupionych online nie można wymienić na inny termin lub inny rodzaj biletu. W takiej sytuacji należy zgłosić zwrot biletów (o ile czas przewidziany na zwrot jeszcze nie upłynął), a następnie dokonać ponownego zakupu biletów online.
  14. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wybrane wydarzenia, a także do odwołania wydarzenia. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.polin.pl lub mailowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach niezwłocznie po ich wystąpieniu. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za bilety lub usługi.
  15. Reklamacje dotyczące spraw innych niż zwroty można składać w terminie 14 dni od momentu zakupu lub daty wydarzenia, na które dokonano zakupu biletów, mailowo na adres opinie@polin.pl lub listownie na adres Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa. Muzeum rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  16. Zwroty biletów zakupionych u pośredników sprzedaży podlegają regulaminom tychże pośredników i należy je zgłaszać w miejscu, w którym zostały nabyte.

  § 8. Voucher

   

  1. Bon jednego przeznaczenia, posiadający unikalny kod, określoną wartość nominalną oraz datę ważności, który można wymienić na Bilet na wybraną wystawę, w miarę dostępności miejsc (dalej: „Voucher”) można zakupić w Kasie Muzeum oraz za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.polin.pl.
  2. Kupując Voucher należy wybrać bilet na konkretne wydarzenie dostępne w ofercie Voucherów.
  3. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Muzeum nie zwraca środków za niewykorzystany Voucher ani za niewykorzystany bilet wydany na podstawie Voucheru.
  4. Muzeum nie dopuszcza możliwości dopłaty do wartości Vouchera, w celu wymienienia go na bilet o wyższej cenie niż wartość zakupionego Vouchera.
  5. Muzeum nie dopuszcza możliwości wymiany Vouchera na bilet o niższej cenie niż wartość zakupionego Vouchera.
  6. Muzeum nie dopuszcza możliwości wymiany Vouchera na kilka biletów, nawet jeżeli wartość biletów byłaby zgodna z wartością Vouchera.
  7. Voucher można wymienić na jeden bilet wyszczególniony w ofercie sprzedaży Muzeum, upoważniający do zwiedzania Muzeum w miarę dostępności wolnych miejsc.
  8. Voucher jest ważny przez rok w okresie wskazanym w jego treści. Wymiany Vouchera na bilet należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Voucher wymienić można w kasie Muzeum oraz online.
  9. Procedura dokonywania zakupu Voucherów online składa się z następujących etapów:
   1. wejście w zakładkę „Kup Voucher” na stronie internetowej Muzeum;
   2. wybór rodzaju Vouchera oraz podanie liczby Voucherów;
   3. podanie danych osobowych;
   4. wybór sposobu płatności i dokonanie zapłaty;
   5. po prawidłowym dokonaniu zapłaty zamówienie uzyskuje status „potwierdzony”, a na podany adres e-mail przesłany zostaje Voucher w formie dokumentu (.pdf).
  10. Procedura dokonywania wymiany online Vouchera na bilet wstępu do Muzeum:
   1. wejście w zakładkę „Kup bilet” na stronie internetowej Muzeum, a następnie wybranie wydarzenia, na które zakupiony został Voucher;
   2. wybór planowanego dnia zwiedzania oraz godziny zwiedzania;
   3. wybór opcji „bilet normalny”;
   4. wpisanie 16-cyfrowego kodu znajdującego się na Voucherze pod kodem kreskowym w polu „Podaj kod Vouchera” oraz zaznaczenie opcji „Zatwierdź”. Kwota w polu "do zapłaty" zostanie automatycznie przeliczona po prawidłowym wpisaniu kodu i zatwierdzenie.
   5. w przypadku wymiany więcej niż jednego Vouchera na bilety należy wybrać odpowiednią ilość biletów i wpisywać poszczególne kody z Voucherów z opcją "Zatwierdź";
   6. podanie następujących danych osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz kraj (możliwe jest zarejestrowanie Klienta na Stronie internetowej, tj. założenie konta Klienta);
   7. wybranie opcji „Kupuję i płacę”. Na podany adres e-mail przesłany zostanie bilet w formie dokumentu (.pdf), który należy wydrukować i okazać w kasie Muzeum lub okazać na urządzeniu mobilnym.
  11. Wymiana bezpłatnych Voucherów jest możliwa tylko w kasie muzeum.
  12. W przypadku odwołania wydarzenia, na które dokonano wymiany Vouchera na bilet , Muzeum zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo Wydarzenie w innym terminie lub na inne wydarzenie. 

   

  § 9. Towary cyfrowe

   

  1. E-book – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży na stronie bilety.polin.pl jako treść cyfrowa, do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). E-book to plik elektroniczny, którego format zależny jest od zawartości E-booka;
  2. Muzeum prezentuje rodzaj oferowanego E-booka na stronie www.bilety.polin.pl, w szczególności dostępne formaty plików, cenę oraz opis publikacji.
  3. Wszystkie ceny E-booków zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  4. Cena podana przy każdym E-booku jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
  5. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu E-booka do Koszyka.
  6. Towary cyfrowe mogą zakupić przez stronę tylko zalogowani użytkownicy, którzy utworzyli konto. Po zakupie takiego towaru, użytkownik będzie mógł go pobrać z zakładki "Biblioteka" na swoim koncie. Nie ma możliwości wysyłki towaru cyfrowego na maila po zrealizowaniu zamówienia.
  7. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format E-booka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. Ponadto Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi na stronie E-booka, opisem danego E-booka oraz informacją o typie pliku.
  8. Do momentu dokonania płatności Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować.
  9. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam i płace”.
  10. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację, a następnie realizację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując zakupionego E-booka oraz jego cenę. Do maila dołączony zostanie również dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.
  11. Zakupiony towar zostanie udostępniony we wszystkich dostępnych plikach do pobrania w zakładce „biblioteka” na koncie klienta w sklepie bilety.polin.pl.
  12. Dostawa E-booka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.
  13. Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez klienta E-booka uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.
  14. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Wydawcy w formie pisemnej (e-mail zwroty@polin.pl ) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, zakupiony plik nie pojawił się na jego koncie w zakładce "biblioteka", uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.
  15. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówione E-booki spośród form udostępnionych przez Sklep.
  16. Sposób płatności za zamówione E-booki obsługiwany jest przez podmiot obsługujący płatności internetowe, a w szczególności za płatności za pośrednictwem karty kredytowej, transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, przelewu online. Dotyczy to zarówno dokonywania płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zagranicą.
  17. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonych 30 min od złożenia zamówienia i potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i traktowane będzie jako nieistniejące.
  18. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.
  19. W celu wystawienia faktury VAT Sklep może prosić o podanie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym.
  20. Sklep wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.
  21. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę VAT tylko w przypadkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
  22. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF
  23. Zasady korzystania z e-booków:
   1. zakup upoważnia do korzystania z e-booka przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,
   2. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
  24. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie czy inne rozpowszechnianie towaru lub jego fragmentów jest zabronione. Zakupiony towar nie może być przedmiotem dystrybucji i sprzedaży handlowej. Zakupiony E-book nie podlega zwrotowi.  § 10. 
  Ochrona danych osobowych

   

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu biletów lub usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
  3. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email iod@polin.pl, lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z systemu rezerwacji i sprzedaży, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Katalog zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zależy od rodzaju podmiotu, na którego rzecz dokonywane są rezerwacja i zakup biletów lub usług:
   1. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej lub prawnej z paragonem:
    1. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, kod pocztowy;
    2. dane opcjonalne: numer telefonu, nazwa firmy/instytucji;
   2. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej z fakturą VAT:
    1. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, adres zamieszkania (ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
    2. dane opcjonalne: numer telefonu, numer PESEL;
   3. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz podmiotu gospodarczego z fakturą VAT:
    1. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, pełne dane podmiotu gospodarczego do faktury VAT (nazwa, numer NIP, adres tj. ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
    2. dane opcjonalne: numer telefonu.
  5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacji online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  8. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  9. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
  10. Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
  11. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 1 i 3.
  12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

   

  § 11. Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

   

  1. Teren Muzeum jest chroniony oraz monitorowany z wykorzystaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
  2. Z wystawy stałej należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
  3. Zwiedzający jak i uczestnicy wydarzeń programowych mają bezwarunkowy obowiązek wykonywania poleceń pracowników ochrony Służby Ochrony Muzeum (SOM) i Działu Bezpieczeństwa Muzeum, które dotyczą porządku i bezpieczeństwa.
  4. Przebywając na terenie Muzeum należy zachowywać się z należytą powagą i szacunkiem.
  5. Zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.
  6. Zabrania się:
   1. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników organizowanych w Muzeum wydarzeń;
   2. jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
   3. spożywania wyrobów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
   4. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
   5. wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych;
   6. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia;
   7. przepychania się, biegania, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania, kładzenia się na podłodze, wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia;
   8. rzucania wszelkimi przedmiotami;
   9. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
   10. fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych;
   11. wnoszenia alkoholu, środków psychoaktywnych i odurzających;
   12. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika);
   13. przenoszenia elementów wyposażenia Muzeum poza jego teren;
   14. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum, w tym w szczególności eksponatów i elementów wyposażenia wystawy stałej;
   15. dokonywania nagrań oprowadzań przewodnickich bez uprzedniego uzyskania zgody przewodnika.
  7. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które Służba Ochrona Muzeum uzna za niebezpieczne. Zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych do posiadania i posługiwania się tymi przedmiotami na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U z 2023, poz. 202 z późn. zm.). 
  8. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę lub osoby pozostające pod ich opieką.
  9. Za dyscyplinę grupy odpowiedzialny jest opiekun grupy/nauczyciel.
  10. Do obowiązków przewodnika i edukatora należy:
   1. przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się we wnętrzach (m.in. zakaz fotografowania z użyciem flesza, zakaz nagrywania oprowadzania bez zgody przewodnika/edukatora);
   2. poruszanie się tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie oprowadzania/prowadzenia zajęć wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum odpowiedzialnych za bezpieczeństwo;
   3. interweniowanie (np. zwrócenie uwagi, powiadomienie pracowników Służby Ochrony Muzeum) w przypadku zauważenia nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów.
  11. Przewodnik/edukator i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, wstępu do poszczególnych sal Muzeum, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w warsztatach, czy też członkom innych grup zwiedzających.
  12. Maksymalna liczba osób uczestniczących w warsztatach edukacyjnych to 30 osób (plus opiekunowie).
  13. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób uczestniczących w wydarzeniach, zwiedzaniu z przewodnikiem oraz z wykorzystaniem audioprzewodników. Każdorazowa zmiana wiąże się z uzyskaniem zgody kierownika odpowiedniej Sekcji.
  14. Na teren Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:
   1. wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;
   2. będące pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub odurzających;
   3. których strój zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne;polityczne
   4. których zachowanie obraża inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.
  15. Przed wejściem na teren Muzeum osoby wchodzące są zobowiązane poddać się kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń skanujących.
  16. Kontroli podlegają również wnoszone bagaże, niezależnie od wielkości. Aby wejść do Muzeum z bagażem, który nie mieści się w skanerze ich posiadacze mają obowiązek podzielić go na części umożliwiające prześwietlenie.
  17. Plecaki, torby, walizki, parasole, okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni. Zabrania się pozostawiania bagażu bez nadzoru na terenie Muzeum.
  18. Służba Ochrony Muzeum na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U z 2021, poz. 1995) ma prawo do interwencji, odmowy wpuszczenia oraz wyproszenia z Muzeum osób, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa Muzeum.
  19. W trakcie poruszania się po terenie Muzeum należy szczególnie uważać na wystające fragmenty wystawy, zakończone ostrymi krawędziami, wykonanymi ze szkła lub stwarzającymi niebezpieczeństwo przygniecenia, zmiażdżenia, skaleczenia, czy też innego uszczerbku na zdrowiu.
  20. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
  21. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
  22. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum i Służby Ochrony Muzeum.
  23. Zwiedzający w przypadku zauważenia pożaru powinien niezwłocznie powiadomić pracownika Muzeum, lub Służbę Ochrony Muzeum, lub użyć przycisku Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP).

   

  § 12. Postanowienia końcowe

   

  1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
  2. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  3. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum www.polin.pl oraz w kasach Muzeum.
  4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie do działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w szczególności w kasach i punkcie informacyjnym Muzeum lub mailowo na adres opinie@polin.pl.
  5. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu sprzedaży biletów i zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
  6. Regulamin sporządzony został w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi Regulaminu obowiązująca będzie wersja polska.


     Zarządzenie nr PZP.021.22.2019 Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z dnia 12.06.2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Klub Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich Polin”

   


  Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, zarządzam co następuje:  § 1.

  Wprowadzam regulamin programu „Klub Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich Polin”, który stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia.

  § 2.

  Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin nr PZP.021.10.2018 z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Klub Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich Polin”.

  § 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Zygmunt Stępiński Pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.  Regulamin programu „Klub Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”

  § 1. Cel Klubu Przyjaciół

   

  Celem Klubu Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, (dalej „Klub”), jest budowanie społeczności wspierającej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (dalej: „Muzeum”) w realizacji jego misji.

  § 2. Karta Klubowa

   

  1. Karta klubowa jest imienna i upoważnia do korzystania z niej wyłącznie uczestnika, którego imię i nazwisko widnieje na karcie (dalej: „Uczestnik”). W wybranych pakietach członkowskich karta klubowa obejmuje swoimi świadczeniami osoby towarzyszące.
  2. Karta klubowa stanowi własność Muzeum i jest wydawana Uczestnikowi wyłącznie w celu potwierdzenia przez Muzeum przystąpienia Uczestnika do Klubu.
  3. W ramach programu dostępne jest cztery rodzaje pakietów członkowskich, których szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i którym odpowiadają karty klubowe: Dalet, Gimel, Bet, Alef.
  4. Uczestnik nie jest uprawniony do odstępowania ani odsprzedawania karty klubowej osobom trzecim.
  5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty klubowej Muzeum wydaje duplikat karty klubowej o tym samym numerze i terminie ważności. Wydanie duplikatu karty klubowej podlega opłacie w wysokości 20 PLN.
  6. W przypadku, w którym dane osobowe Uczestnika umieszczone na karcie klubowej przestaną być aktualne, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnej wymiany karty klubowej na nową.

  § 3. Przystąpienie do Klubu

   

  1. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i wiąże się z opłatą w zależności od wybranego pakietu.
  2. Przystąpienie do Klubu odbywa się w drodze:
   1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.polin.pl wraz z dokonaniem przelewu w kwocie zgodnej z wybranym pakietem członkowskim i przesłaniu drogą elektroniczną następujących dokumentów: podpisanego formularza i potwierdzenia dokonania przelewu na adres Muzeum. Poprawny opis przelewu powinien zawierać dopisek „opłata członkowska Klub Przyjaciół Muzeum Polin” oraz nazwę pakietu członkowskiego, imię, nazwisko i adres nabywającego członkostwo lub
   2. pozostawienia w kasie biletowej Muzeum wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem dokonania odpowiedniej wpłaty na rachunek bankowy Muzeum lub dokonania wpłaty w kasie Muzeum. W obu powyższych przypadkach karta klubowa zostanie wysłana pocztą.
  3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej www.polin.pl/pl/klub-przyjaciol-muzeum w zakładce „wesprzyj muzeum”.
  4. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie formularza zawierającego podpis potwierdzający przestrzeganie niniejszego regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z siedzibą w Warszawie, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa w celach związanych z realizacją członkostwa w Klubie Przyjaciół Muzeum na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody znajdującego się w formularzu.
  5. Karta klubowa zostanie wysłana na adres podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu na rachunek bankowy Muzeum kwoty zgodnej z wybranym pakietem.
  6. Osoba, która wykupiła kartę klubową, może odstąpić od członkostwa w Klubie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wykupienia karty. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Muzeum przed jego upływem. W takim przypadku Muzeum zwróci uiszczoną opłatę za pakiet członkowski proporcjonalnie – z uwzględnieniem okresu trwania członkostwa oraz zakresu świadczonych usług na rzecz członka Klubu.
  7. Członkowie Klubu są na bieżąco informowani o nowo podejmowanych przedsięwzięciach, konkursach, wydarzeniach, specjalnych ofertach w ramach poszczególnych pakietów członkowskich. Przystąpienie do Klubu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty e-mail. 

   § 4. Okres ważności karty i przedłużenie członkostwa

  1. Karta klubowa jest ważna przez rok od momentu jej wydania. Data ważności wraz z numerem karty umieszczona jest na karcie.
  2. Uczestnik może przedłużyć ważność karty klubowej o kolejne 12-miesięczne okresy. Przedłużenia ważności Karty klubowej dokonuje się w sposób określony w § 3. ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc przed upływem ważności karty klubowej i nie później niż 1 (jeden) miesiąc po upływie jej ważności
  3. W przypadku decyzji Uczestnika o przedłużeniu członkostwa w Klubie na kolejny okres, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za bieżący pakiet członkowski oraz otrzymuje od Muzeum bezpłatny awans do wyższej kategorii.
  4. Bezpłatny awans do wyższej kategorii wiąże się z następującym przywilejami:
   1. w przypadku posiadania karty Dalet „Otwarte drzwi” – przejście do kategorii Gimel i opłata członkowska w wysokości 100 PLN rocznie;
   2. w przypadku posiadania karty Gimel „Dla rodzin” – przejście do kategorii Bet i opłata członkowska w wysokości 300 PLN rocznie;
   3. w przypadku posiadania karty Bet „Zabierz znajomych” – przejście do kategorii Alef i opłata członkowska w wysokości 700 PLN rocznie;
   4. w przypadku posiadania karty Alef „Pomocna dłoń” – po roku upominek rzeczowy.

  § 5. Zasady korzystania z karty klubowej 

   

  1. Uczestnik chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie zobowiązany jest okazywać kartę klubową w kasie Muzeum, a także w przypadku nabywania innych towarów lub usług, na które przysługuje rabat. Uczestnik powołujący się na uczestnictwo w Klubie zobowiązany jest okazać kartę klubową również na każde żądanie pracownika Muzeum. W wyjątkowych przypadkach weryfikacja będzie się odbywała na podstawie listy Uczestników Klubu.
  2. Na żądanie pracownika Muzeum Uczestnik zobowiązany jest okazać również dokument tożsamości potwierdzający zgodność danych osobowych widniejących na karcie klubowej z danymi osobowymi Uczestnika.
  3. Postanowienia ust. 1-2 powyżej stosuje się również w odniesieniu do innych podmiotów świadczących usługi, którzy udzielają rabatów w związku z uczestnictwem w Klubie.
  4. W przypadku, w którym osoba nabywa towar lub usługę, powołując się na posiadanie Karty klubowej, ale nie jest Uczestnikiem, pracownik Muzeum może odmówić takiej osobie udzielenia rabatu czy wejścia na wystawę stałą i/lub czasową.
  5. W przypadku zawinionego naruszania postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika, Muzeum uprawnione jest do wykluczenia Uczestnika z Klubu i unieważnienia jego karty klubowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Uczestnika o takim zamiarze i umożliwieniu mu ustosunkowania się do zaistniałej sytuacji w terminie 14 dni. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Uczestnika Muzeum podejmuje decyzję co do dalszego uczestnictwa Uczestnika w Klubie.

  § 6. Komunikacja, dane kontaktowe

   

  1. Wszelkie informacje związane z uczestnictwem w Klubie lub z działaniem karty klubowej, Uczestnik może kierować: pisemnie na adres Muzeum, osobiście – pracownikowi kasy Muzeum, mailowo – na adres Muzeum: friends@polin.pl
  2. Uczestnik zobowiązany jest informować Muzeum o zmianie danych podanych w deklaracji przystąpienia do Klubu lub we wniosku o przedłużenie uczestnictwa w Klubie.

  § 7. Oochrona danych osobowych

   

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Klubu jest Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6.
  2. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email iod@polin.pl , lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z budowaniem społeczności wspierającej Muzeum w realizacji jego misji w ramach funkcjonowania Klubu na podstawie art. 6 ust. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli zgody osoby, której dane dotyczą.
  4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Klubu mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z funkcjonowania i działalności Klubu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  7. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres (Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektroniczną (wiadomość email na adres iod@polin.pl ).
  8. Funkcjonuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Działa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby osoba, która przekazała dane uznała, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).
  10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane. 11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji działalności Klubu. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości uczestnictwa w Klubie.

   § 8. Zasady zgłaszania reklamacji

  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z udziałem w Klubie, w szczególności z tytułu nabywania usług i korzystania z praw członka Klubu.
  2. Reklamacje można zgłaszać do Muzeum: 
   1. drogą pocztową, pod adresem: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6 albo
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: friends@polin.pl
  3. W reklamacji należy zaznaczyć: „KPM - Reklamacja” oraz podać numer karty klubowej, której dotyczy reklamacja. Uczestnik może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Muzeum. 
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
  5. Uczestnikowi przysługują prawa określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2017, poz. 683).

  § 9. Postanowienia końcowe

   

  1. O zmianach niniejszego regulaminu Muzeum informuje Uczestników przesyłając treść zmienionego regulaminu na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz zamieszczając treść zmienionego regulaminu na stronie www.polin.pl 
  2. W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Muzeum unieważni kartę klubową. 
  3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Muzeum, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o planowanej zmianie. 
  4. W przypadku braku akceptacji zmian niniejszego regulaminu Uczestnik ma prawo zrezygnować z członkostwa w Klubie, składając stosowne oświadczenie na piśmie. W takim przypadku Muzeum zwróci uiszczoną opłatę w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do upływu 1 roku od dnia złożenia rezygnacji z członkostwa w programie.