Wybierz bilety

WYDARZENIE: Wystawa stała - zwiedzanie samodzielne
TERMIN: 30 stycznia 2019, godz. 15:00
Wybór rodzaju biletu
Muzeum
Cena (PLN)
Liczba
Wartość (PLN)
Bilet normalny - wystawa stała
25.00
0.00
Bilet ulgowy - wystawa stała
15.00
0.00
Bilet normalny - łączony ?
Bilet łączony upoważnia do wstępu na wystawę stałą i czasową.
30.00
0.00
Bilet ulgowy - łączony ?
Bilet łączony upoważnia do wstępu na wystawę stałą i czasową.
20.00
0.00
Bilet rodzinny (główny) - wystawa stała ?
Bilet rodzinny - 2 dorosłych i 4 dzieci. Wybierz jeden bilet główny, a następnie maks. 5 biletów uzupełniających. Łączna liczba biletów (jeden główny + uzupełniające) musi być taka sama jak liczba wszystkich członków rodziny odwiedzających muzeum.
55.00
0.00
Bilet rodzinny (uzupełniający) - wystawa stała ?
Patrz wyżej: bilet rodzinny (główny).
0.00
0.00
Bilet rodzinny (główny) - łączony ?
Bilet łączony upoważnia do wstępu na wystawę stałą i czasową. Bilet rodzinny - 2 dorosłych i 4 dzieci. Wybierz jeden bilet główny, a następnie maks. 5 biletów uzupełniających. Łączna liczba biletów (jeden główny + uzupełniające) musi być taka sama jak liczba wszystkich członków rodziny odwiedzających muzeum.
65.00
0.00
Bilet rodzinny (uzupełniający) - łączony
0.00
0.00